blue-supermoon

Modrý superměsíc: Vzácná podívaná na noční obloze

Modrý superměsíc je kombinace dvou neobvyklých jevů spojených s fázemi měsíce. Prvním jevem je modrý měsíc, což je označení pro třináctý úplněk v roce místo obvyklých dvanácti. Druhým jevem je superměsíc, což je označení pro měsíc, který je blíže k Zemi než obvykle a proto vypadá větší a jasnější.

Modrý měsíc není modré barvy, jak by se mohlo zdát z názvu. Jedná se o nesprávný překlad anglického výrazu “blue Moon”, který pochází z lidové tradice pojmenovávání úplňků podle ročních období nebo měsíců. Obvykle má každé roční období tři úplňky, ale někdy se stane, že jich má čtyři. Čtvrtý úplněk se pak nazývá modrý měsíc. Podobně má každý kalendářní měsíc jeden úplněk, ale někdy se stane, že jich má dva. Druhý úplněk se pak také nazývá modrý měsíc. Tento druhý význam se začal používat teprve nedávno po chybě v časopise Sky & Telescope z roku 1946.

Superměsíc je zase důsledkem toho, že dráha měsíce kolem Země není dokonalý kruh, ale mírně protažená elipsa. To znamená, že vzdálenost mezi Zemí a měsícem se mění během jednoho oběhu. Když je měsíc nejblíže k Zemi (perigeum), je o 14 % větší a o 30 % jasnější než když je nejdál (apogeum). Pokud k tomu dojde ve fázi úplňku, hovoříme o superměsíci.

Kdy a kde bude modrý superměsíc viditelný?

Modrý superměsíc bude viditelný ve středu 30. srpna a ve čtvrtek 31. srpna z celého světa. Přesný čas jeho vrcholu se liší podle časového pásma, ale obecně platí, že bude nejlépe viditelný v noci a v ranních hodinách. V České republice bude vrchol modrého superměsíce ve čtvrtek v 2:35 ráno. Pokud bude jasno, bude možné pozorovat měsíc i při jeho východu nad obzorem krátce po západu slunce.

Modrý superměsíc je vzácný jev, který se opakuje zhruba jednou za 18 let. Poslední modrý superměsíc byl v roce 2009 a příští bude až v roce 2037. Proto je to jedinečná příležitost pro milovníky astronomie i pro ty, kteří se chtějí pokochat krásou noční oblohy.

Jak pozorovat modrý superměsíc?

Na rozdíl od některých jiných astronomických jevů, jako jsou například zatmění nebo meteorické roje, není potřeba žádné speciální vybavení ani ochrana očí pro pozorování modrého superměsíce. Stačí pouze vybrat si vhodné místo s dobrou viditelností a směřovat pohled k jihu. Pokud je možné, je lepší se vyhnout místům s velkým světelným znečištěním, jako jsou velká města nebo průmyslové zóny, protože to snižuje kontrast a jas měsíce.

Pokud chcete zvýšit svůj zážitek z pozorování modrého superměsíce, můžete si také pořídit dalekohled nebo binokulár, který vám umožní vidět více detailů na povrchu měsíce, jako jsou krátery, hory nebo moře. Můžete také použít fotoaparát nebo mobilní telefon s dobrým zoomem a stativem, abyste si mohli udělat památnou fotografii modrého superměsíce. Pokud chcete zachytit i krajinu nebo nějaký zajímavý objekt v popředí, můžete si nastavit delší expoziční čas a menší clonu.

Proč je modrý superměsíc zajímavý?

Modrý superměsíc je zajímavý nejen pro svou estetickou hodnotu, ale také pro svůj vliv na Zemi a na lidi. Jako každý úplněk má i modrý superměsíc vliv na přílivy a odlivy moří a oceánů. Díky tomu, že je blíže k Zemi než obvykle, je tento vliv silnější a způsobuje tzv. perigeální přílivy. Ty jsou o 10-20 % vyšší než normální přílivy a mohou způsobovat záplavy nebo erozi pobřeží.

Modrý superměsíc také ovlivňuje lidskou psychiku a chování. Někteří lidé tvrdí, že úplněk zvyšuje emocionalitu, agresivitu nebo sexuální touhu. Někteří dokonce věří, že úplněk může změnit lidi v vlkodlaky nebo jiné nadpřirozené bytosti. Naopak někteří lidé považují úplněk za symbol plnosti, dokončení nebo oslavu. Někteří lidé také využívají úplněk pro meditaci, modlitbu nebo rituály.

Modrý superměsíc je zajímavý také pro svou historickou a kulturní hodnotu. Různé civilizace a národy mu přisuzovaly různé významy a názvy. Například starověcí Egypťané spojovali modrý měsíc s bohem Thotem, který byl patronem moudrosti, psaní a času. Starověcí Řekové a Římané spojovali modrý měsíc s bohyní lásky Afrodítou nebo Venuší. V Číně je modrý měsíc považován za nešťastný. V Indii se modrý měsíc nazývá “ašádha” a je spojen s duchovním učitelem Gurú. V islámském kalendáři se modrý měsíc nazývá “šavál” a je to měsíc oslav po ramadánu.

Jak se modrý superměsíc dotýká astrologie?

Astrologie je starobylá nauka o tom, jak hvězdy, planety a další nebeská tělesa ovlivňují lidské osudy a osobnosti. Podle astrologie má každý člověk svůj horoskop, který je určen podle data, času a místa narození. Horoskop se skládá z dvanácti znamení zvěrokruhu, která odpovídají dvanácti oblastem života, jako jsou například láska, práce nebo zdraví. Horoskop také obsahuje polohy planet a jejich úhly vzhledem k znamením zvěrokruhu, které se nazývají aspekty. Tyto aspekty určují harmonii nebo napětí mezi různými oblastmi života.

Modrý superměsíc je podle astrologie velmi důležitým jevem, protože má silný vliv na horoskop každého člověka. Modrý superměsíc je v znamení Ryb, které je posledním znamením zvěrokruhu a symbolizuje spiritualitu, intuici, umění a soucit. Modrý superměsíc v Rybách tak přináší možnost uzavřít staré cykly, propustit staré vzorce a otevřít se novým zkušenostem a inspiracím. Modrý superměsíc v Rybách také podporuje kreativitu, fantazii a senzitivitu. Modrý superměsíc v Rybách je také v opozici se Sluncem v Panně, které symbolizuje praktičnost, analytickost, pořádek a službu. Tato opozice tak ukazuje na potřebu najít rovnováhu mezi sněním a konáním, mezi duchovním a materiálním, mezi srdcem a rozumem.

Modrý superměsíc ovlivňuje každé znamení zvěrokruhu jinak, podle toho, do které oblasti života spadá. Například pro Berany se modrý superměsíc týká dvanáctého domu, který se vztahuje k podvědomí, tajemství a izolaci. Pro Berany to znamená, že modrý superměsíc jim pomůže odhalit skryté aspekty své osobnosti, vyrovnat se s minulostí nebo se věnovat meditaci nebo relaxaci. Pro Býky se modrý superměsíc týká jedenáctého domu, který se vztahuje k přátelství, společenství a nadějím. Pro Býky to znamená, že modrý superměsíc jim pomůže posílit své sociální vazby, zapojit se do nějakého společného projektu nebo si stanovit nové cíle. Pro Blížence se modrý superměsíc týká desátého domu, který se vztahuje k kariéře, pověsti a ambicím. Pro Blížence to znamená, že modrý superměsíc jim pomůže dosáhnout profesionálního úspěchu, zviditelnit se ve svém oboru nebo si najít novou práci.

Sdílejte článek