Bedřich Smetana: Otec české hudby

2. března 2024 si připomínáme významné jubileum a to 200 let od narození Bedřicha Smetany, skladatele, který je často označován jako otec české hudby. Jeho dílo, životní příběh a osobní tragédie jsou neodmyslitelně spojeny s českou kulturou a historií. Smetana nejenže položil základy českého národního hudebního stylu, ale svým životem také odrážel bouřlivé období 19. století, které formovalo moderní českou společnost.

Dětství a hudební začátky

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli v rodině pivovarníka. Od útlého věku projevoval malý Bedřich mimořádný hudební talent. Již ve čtyřech letech se učil hrát na klavír a brzy začal skládat první hudební kousky. Jeho otec ho často bral s sebou na veřejná hudební vystoupení, což v mladém Bedřichovi probudilo lásku k hudbě a touhu stát se skladatelem.

Jedním z klíčových momentů jeho dětství bylo setkání s Janem Václavem Hugo Voříškem, významným českým skladatelem a pianistou, které mělo na Smetanu velký vliv. Voříšek ocenil jeho talent a povzbudil ho v dalším hudebním rozvoji. Tato podpora byla pro mladého Smetanu nesmírně důležitá a pomohla mu v dalších letech, kdy se rozhodl pro profesionální hudební kariéru.

Bedřich Smetana navštěvoval gymnázium v Jihlavě a později v Plzni. Přestože byly tyto školy zaměřeny především na klasické akademické předměty, Smetana využíval každou příležitost k rozvoji svých hudebních dovedností. Jeho hudební vzdělání pokračovalo pod vedením Josefa Proksche, učitele hudby v Praze, který měl na Smetanovu kariéru zásadní vliv. Proksch nejenže rozvíjel jeho technické dovednosti, ale také mu předal lásku k českému hudebnímu folklóru, což se stalo základem Smetanovy pozdější tvorby.

Bouřlivá léta a hledání národní identity

Ve dvaceti letech se Smetana vydal na cestu po Evropě, během které navštívil mimo jiné Vídeň a Lipsko. Tato cesta měla pro jeho hudební vývoj zásadní význam. Seznámil se s díly německých romantických skladatelů, což výrazně ovlivnilo jeho vlastní tvorbu. Přestože byl ovlivněn německou hudbou, Smetana si byl vědom potřeby vytvořit český národní hudební styl, který by odrážel bohatou historii a kulturu českého národa.

Po návratu do Prahy se Smetana stal významnou postavou českého hudebního života. Založil první českou hudební školu a byl aktivním účastníkem kulturního a společenského dění. Jeho snaha o vytvoření české národní hudby vyvrcholila v sérii oper, které čerpaly z české historie a folklóru. Nejznámější z nich, „Prodaná nevěsta“, je dodnes považována za vrchol české operní tvorby.

Osobní tragédie a ztráta sluchu

Smetanův život nebyl bez osobních tragédií. Ztratil čtyři ze svých osmi dětí v útlém věku a jeho milovaná manželka Kateřina zemřela na tuberkulózu. Tyto události hluboce ovlivnily jeho hudbu, což je patrné v emotivní hloubce jeho děl.

Největší osobní tragédií však byla postupná ztráta sluchu, která se u něj začala projevovat v polovině 50. let 19. století. Navzdory této devastující překážce pokračoval Smetana ve skládání a dokázal vytvořit některá ze svých nejvýznamnějších děl, včetně cyklu symfonických básní „Má vlast“. Toto dílo, které oslavuje českou krajinu, historii a legendy, je považováno za vrchol jeho tvorby a stalo se symbolem českého národního ducha.

Dílo Bedřicha Smetany

Bedřich Smetana je známý především svými operami, které jsou považovány za základní kámen české národní hudby. Jeho opery čerpají z české historie, mytologie a venkovského života, čímž odrážejí jeho hluboký zájem o národní identitu a kulturu.

Braniboři v Čechách (1863)

 • Tato opera je historickým dramatem zasazeným do doby, kdy Čechy ovládali Braniboři. Děj se točí kolem českého šlechtice Jindřicha, který se snaží uchránit svou zemi před braniborským vlivem a zároveň získat srdce krásné Boženy.

Prodaná nevěsta (1866, revize 1870)

 • Jedna z nejznámějších Smetanových oper a klenot české operní literatury. Veselohra o lásce, zradě a nakonec šťastném konci se odehrává v české vesnici, kde se Marenka snaží uniknout sňatku s bohatým, ale hloupým Václavem, kterého jí vybral její otec, a místo toho se chce vdát za svého milovaného Jeníka.

Dalibor (1868)

 • Opera inspirovaná českou historickou legendou o rytíři Daliborovi z Kozojed, který byl uvězněn v Pražském hradě za to, že se zastal nespravedlivě pronásledovaného sedláka. Dílo zkoumá téma spravedlnosti, pomsty a přátelství.
 • Libuše je slavnostní opera, která byla napsána na objednávku pro slavnostní otevření Národního divadla v Praze v roce 1881, i když její premiéra se nakonec uskutečnila až později. Opera je založena na české legendě a historii, a vypráví příběh kněžny Libuše, prorokyně a vládkyně starého Čechů, která předpovídá slávu Prahy, města „jehož sláva hvězd se dotkne“.

Libuše (1869-1872)

 • Libuše je často uváděna při významných národních příležitostech, symbolizuje českou identitu, historii a kulturu. Opera je známá svou monumentálností a slavnostním charakterem, což odráží Smetanovu lásku k vlasti a jeho naději na prosperující budoucnost českého národa. Dílo zahrnuje několik významných hudebních momentů, včetně slavného Libušina proroctví, které je považováno za jeden z vrcholů Smetanovy operní tvorby.

Libuše stojí na rozhraní mezi operou a oratoriem a vyznačuje se bohatým orchestrálním zpracováním a výraznými sborovými čísly. Její děj a hudba jsou oslavou české minulosti a vize budoucnosti, což dělá z Libuše jedno z nejvýznamnějších děl české operní literatury a důležitý symbol národního ducha.

Dvě vdovy (1874)

 • Komedie o dvou vdovách, z nichž jedna, Karolína, je životem unavená a uzavřená, zatímco druhá, Anežka, je plná života a touží po lásce. Anežka se snaží Karolínu povzbudit a vrátit ji zpět k životu, což vede k řadě komických situací.

Hubička (1876)

 • Opera se odehrává na venkově a vypráví příběh lásky mezi Vendulou a Lukášem. Děj se točí kolem „hubičky“ (polibku), který Vendula nedopatřením dá cizímu muži, což vede k nedorozuměním a konfliktům v jejich vztahu.

Tajemství (1878)

 • Tato opera je zaměřena na příběh Roženy a Kaliny, dvou žen, které se snaží rozplést tajemství spojené s minulostí jejich rodiny. Dílo kombinuje prvky romantiky a detektivky.

Čertova stěna (1882)

 • Opera se odehrává v mytické české krajině a vypráví příběh lásky a zrady mezi Jiřím a jeho zákeřným bratrem. Děj zahrnuje také nadpřirozené prvky, včetně zásahu ďábla, který je součástí sázky mezi hlavními postavami.

Bedřich Smetana svými operami nejenže položil základy české operní tradice, ale také prokázal, že česká hudba a příběhy mají své nezaměnitelné místo ve světové kultuře. Jeho díla zůstávají stálou součástí repertoáru českých i světových operních domů, což svědčí o jeho trvalém vlivu a odkazu.

  Sdílejte článek