Bogota čelí kritickému nedostatku vody

V hlavním městě Kolumbie, Bogotě panuje vážný nedostatek vody, který vedl ažk tomu, že byly místní úřady nuceny zavést opatření pro racionalizaci spotřeby vody. Tento krok přichází v době, kdy hlavní vodní rezervoáry města klesly na kriticky nízké úrovně.

Bogota, ležící na horské plošině ve výšce 2600 metrů nad mořem, je pro své vodní potřeby závislá převážně na dešťové vodě. Na rozdíl od většiny světových měst, které čerpají vodu z podzemních vodních zdrojů, Bogota spoléhá téměř výhradně na povrchové vody, jako jsou rezervoáry, což je činí více zranitelnou při nerobnoměrném rozložení srážek.

V reakci na tuto krizi byla město a desítky okolních obcí rozděleny do devíti různých zón, přičemž v každé zóně bude voda vypnuta na 24 hodin v rotaci, která se resetuje každých 10 dní. Tato opatření se dotknou přibližně devíti milionů obyvatel, přičemž školy a nemocnice jsou z těchto restrikcí vyňaty.

Kriticky nízké úrovně vody v rezervoárech Chuza a San Rafael, které jsou součástí Chingazského systému zásobujícího 70 % pitné vody pro Bogotu, jsou důsledkem nedostatku dešťových srážek a extrémních teplot. Rezervoár Chuza je na méně než 17 % své kapacity, což je nejnižší úroveň od počátku 80. let 20. století.

Starosta Bogoty, Carlos Fernando Galán, uvedl, že letecké záběry rezervoárů San Rafael a Chuza „opět ukazují, že situace je kritická a musíme vynaložit veškeré úsilí ke snížení spotřeby vody“. Dalšími slovy apeloval na obyvatele, aby „v tuto chvíli neplýtvali ani kapkou vody“, což by mohlo pomoci rychleji zrušit nebo snížit přijatá omezení.

Tato krize není v Latinské Americe ojedinělým případem. Podobným vodním krizím čelily v nedávné době i další města jako Mexiko City nebo Montevideo v Uruguayi, což zdůrazňuje narůstající problém s vodními zdroji v regionu.

Důsledky sucha a nedostatku vody v Bogotě a dalších městech jsou důkazem narůstajícího tlaku na vodní systémy, který bude v důsledku globálního oteplování pravděpodobně jen sílit. Experti varují, že města musí být lépe připravena na budoucí krize, které mohou mít ještě větší rozsah.

Sdílejte článek